Monthly Archives: Září 2018

Zajištění plynulosti provozu v době dopravních špiček

Narůstající intenzita dopravy vede v posledních letech k častým zácpám v době dopravních špiček. Chceme vytipovat nejkritičtější místa a navrhnout řešení situace nebo dotáhnout plánovaná řešení do konce.

Zřízení poradenského centra a denního stacionáře pro seniory

Péče o seniory

V naší společnosti narůstá podílu seniorů, kteří potřebují péči, ale kapacita zařízení, která by o seniory pečovala, nenarůstá odpovídajícím tempem.

Z toho důvodu podpoříme vznik poradenského centra a denního stacionáře pro seniory.

Zdravotnictví

Modernizace nemocnice

Jsme toho názoru, že město by občanům mělo poskytovat především nezbytné služby – zajistit čisté a bezpečné ulice, opravené silnice a podpořit služby, které jsou nutné pro kvalitu života. Jednou z takových služeb je nemocniční péče.

Rozvoj místních částí

Drahotuše

Kromě Hranic jako takových myslíme v našem programu také na místní části. Proto chceme nabídnout členům osadních výborů pravidelné porady a konzultace s představiteli města tak, abychom mohli co nejrychleji řešit nedostatky v jednotlivých místních částech.

Navýšení počtu parkovacích míst pro pacienty

Nemocnice Hranice

Kapacita parkoviště pro pacienty a zaměstnance je momentálně nedostatečná. 

Ve spolupráci s nemocnicí navýšíme počet parkovacích míst v areálu nemocnice a také v ulici Zborovská – v rámci opravy silnice v této ulice.

Jak hlasovat ve volbách do zastupitelstva

Hlasovací lístek

Naše doporučení pro hlasování

Pokud chcete v Hranicích dát svůj hlas ODS s podporou Svobodných, vážíme si Vašeho rozhodnutí a děkujeme za důvěru. Kandidátní listinu a pořadí kandidátů jsme sestavili dostatečně pečlivě, takže se nemusíte bát zakřížkovat naši stranu (koalici) jako celek, abychom dostali plných 23 hlasů. Stačí jeden křížek nahoře a je to. Tímto způsobem hlasování nás podpoříte nejvíce.

Rozšíření parkovacích míst na sídlištích

Parkování

Mnoho obyvatel Hranic vnímá nedostatek parkovacích míst jako jeden z nejpalčivějších problémů.

Brožura se seznamem kandidátů

Jednotný informační a rezervační systém kulturních a sportovních akcí

Hřiště

Tento bod programu sice nepatří mezi zásadní změny, ale jde o záležitost, kterou ocení zejména hraničtí sportovci a účastníci kulturních akcí. Momentálně chybí jednotný systém, který by na jednom místě nabízel přehled sportovního a kulturního dění v Hranicích a současně umožnil rezervaci vstupenek (tam, kde bude pořadatelem město nebo to umožní pořadatel).

Ing. Radim Zábranský

Ing. Radim Zábranský

Představujeme naše kandidáty: Ing. Radim Zábranský, ředitel a majitel společnosti