Jednotný informační a rezervační systém kulturních a sportovních akcí

Hřiště

Tento bod programu sice nepatří mezi zásadní změny, ale jde o záležitost, kterou ocení zejména hraničtí sportovci a účastníci kulturních akcí. Momentálně chybí jednotný systém, který by na jednom místě nabízel přehled sportovního a kulturního dění v Hranicích a současně umožnil rezervaci vstupenek (tam, kde bude pořadatelem město nebo to umožní pořadatel).

Hřiště

Jedna ze součástí rezervačního systému by se měla týkat také veřejných sportovišť na sídlištích, aby se zabránilo konfliktním situacím, kdy bude chtít jedno sportoviště v jeden okamžik využívat více občanů.

V současnosti je situace taková, že zájemci o využívání sportoviště často neví, na koho se mají obrátit, netuší, zda chce někdo jiný využívat hřiště ve stejnou dobu, a v neposlední řadě není dodržována provozní doba hřišť. Proto by bylo vhodné upravit provozní řád sportovišť tak, aby bylo možné si hřiště rezervovat elektronicky, a současně by měla být vyčleněna doba v mimoškolních hodinách, kdy bude hřiště vyčleněno výhradně dětem. Podrobnosti a principy fungování rezervačního systému předem projednáme s obyvateli.

Facebook - komentáře