Modernizace třídění odpadu

Podzemní kontejnery
Vážíme si toho, že se obyvatelé Hranic chovají ohleduplně k životnímu prostředí, a proto chceme systém třídění odpadu modernizovat.
 
Postupně rozšíříme moderní podzemní kontejnery na tříděný odpad do dalších částí města. Tímto řešením uspoříme místo na povrchu, zkrášlíme prostředí a v neposlední řadě snížíme hlučnost například při vhazování skla.
 Podzemní kontejnery
Dále na veřejných prostranstvích zavedeme odpadkové koše na plasty, abychom umožnili i třídění drobného plastového odpadu v okolí chodníků a na náměstích.

Facebook - komentáře