Podpora bytové výstavby

Jsme si vědomi obtížné situace na realitním trhu v Hranicích a vnímáme na jedné straně nedostatek bytů pro mladé rodiny, rostoucí nájmy a ceny nemovitostí a na straně druhé komplikovanou možnost výstavby rodinných a bytových domů.

Při řešení této situace chceme primárně vycházet z předpokladu, že obce nemají podnikat a konkurovat pronajímatelům či investorům. V situaci, kdy je zájem o výstavbu ze strany soukromých investorů, má obec vyjít investorům vstříc tak, aby byly zajištěny bytové potřeby občanů.

Proto podpoříme smysluplnou bytovou výstavbu a výstavbu rodinných domů.

Facebook - komentáře