Rozšíření parkovacích míst na sídlištích

Parkování

Mnoho obyvatel Hranic vnímá nedostatek parkovacích míst jako jeden z nejpalčivějších problémů.

ParkováníSídliště a místa s hustým osídlením obecně vznikala v době, kdy automobilová doprava měla výrazně menší rozsah než nyní, což je jeden z důvodů nedostačující kapacity parkovacích ploch. Vhodným okamžikem pro řešení situace s nedostatkem parkovacích míst jsou revitalizace sídlišť a ulic, a proto by se při každé revitalizaci mělo primárně vycházet z aktuálních potřeb obyvatel.

Při plánování revitalizací je nutné vést debaty takovou formou, která zajistí dostatečnou účast občanů – při nedávných revitalizacích se ukázalo, že pouhá jednorázová beseda s občany nestačí. Proto je vhodné umožnit debatování a hlasování o konkrétních změnách také prostřednictvím internetu.

Co se týká parkování obecně, jsme si vědomi toho, že není jednoduché najít řešení, které výrazně nezasáhne do zeleně. Existují ale citlivá řešení umožňující kombinaci zeleně s rozšířením parkovacích míst tam, kde je to potřeba. Namátkou zmíníme zatravňovací dlažbu nebo kombinaci parkovacích míst s vhodnými stromy.

Nedostatečnou kapacitu parkovišť v okolí nádraží lze řešit odkupem nebo využitím stávajících ploch města a vytvořením plnohodnotného záchytného parkoviště.

Facebook - komentáře