Smysluplné úpravy průjezdné rychlosti páteřních komunikací městem

Průtah na I/47 v Hranicích

Uvědomujeme si, že průtah Hranicemi (silnice I/47) po snížení maximální rychlosti na 50 km/h částečně přestal plnit svou funkci. Tím, že se následně část vozidel přesunula z průtahu do jiných částí města, se také zvýšilo riziko pro chodce v centru.

Průtah na I/47 v HranicíchNesouhlasíme ani s plánovanou změnou kategorie této silnice, převedením pod správu Hranic a následným snížením počtu pruhů. Chceme, aby nadále plnila funkci průtahu, který odvádí dopravu z centra města a urychluje průjezd městem. Věříme, že bezpečnost chodců je možné zajistit jinými způsoby.

Náš názor potvrdilo i 95 % účastníků ankety, kterou jsme realizovali a ke které jsme se vyjádřili následovně: „Nedávno jsme se ptali v anketě, jak vidíte řešení situace na průtahu. Děkujeme všem 210 respondentům, kteří hlasovali. Drtivá většina (95 %) by bezpečnost chodců raději zajistila zákazem vstupu chodcům. Ideální by určitě bylo takové řešení, které by umožnilo plynulý průjezd vozidel a zároveň přidalo chodcům další možnost, jak mimoúrovňově přecházet v blízkosti CT Parku.
Zde vyvstává problém v tom, že silnice zde není položená níže, jako je tomu u lávky ke Kauflandu, takže by to vyžadovalo dost schodů, které by nebyl každý ochoten vyjít. Při kombinaci nadchodu s dalším opatřením, které by chodcům zabránilo ve vstupu do vozovky, by to ale mohlo fungovat…


Již v loňském roce se k návrhu změny rychlosti vyjadřoval ve svém článku negativně náš kandidát Martin StaviařPlánované změny na I/47 v Hranicích.

Facebook - komentáře