Tag Archives: doprava

Zajištění plynulosti provozu v době dopravních špiček

Narůstající intenzita dopravy vede v posledních letech k častým zácpám v době dopravních špiček. Chceme vytipovat nejkritičtější místa a navrhnout řešení situace nebo dotáhnout plánovaná řešení do konce.

Rozšíření parkovacích míst na sídlištích

Parkování

Mnoho obyvatel Hranic vnímá nedostatek parkovacích míst jako jeden z nejpalčivějších problémů.

Smysluplné úpravy průjezdné rychlosti páteřních komunikací městem

Průtah na I/47 v Hranicích

Uvědomujeme si, že průtah Hranicemi (silnice I/47) po snížení maximální rychlosti na 50 km/h částečně přestal plnit svou funkci. Tím, že se následně část vozidel přesunula z průtahu do jiných částí města, se také zvýšilo riziko pro chodce v centru.

Cyklotrasa pro bezpečný průjezd městem

Svítání v Hranicích

Zrevidujeme trasy stávajících cyklotras napříč městem, jejich stav a bezpečnost. Ve spolupráci s občany upravíme a doplníme cyklotrasy tak, aby nevznikaly nebezpečné situace a aby doprava cyklistů městem byla plynulá a pohodlná.

Volební program

Za prosperující a bezpečné Hranice