Tag Archives: program

Zdravotnictví

Modernizace nemocnice

Jsme toho názoru, že město by občanům mělo poskytovat především nezbytné služby – zajistit čisté a bezpečné ulice, opravené silnice a podpořit služby, které jsou nutné pro kvalitu života. Jednou z takových služeb je nemocniční péče.

Rozšíření parkovacích míst na sídlištích

Parkování

Mnoho obyvatel Hranic vnímá nedostatek parkovacích míst jako jeden z nejpalčivějších problémů.

Jednotný informační a rezervační systém kulturních a sportovních akcí

Hřiště

Tento bod programu sice nepatří mezi zásadní změny, ale jde o záležitost, kterou ocení zejména hraničtí sportovci a účastníci kulturních akcí. Momentálně chybí jednotný systém, který by na jednom místě nabízel přehled sportovního a kulturního dění v Hranicích a současně umožnil rezervaci vstupenek (tam, kde bude pořadatelem město nebo to umožní pořadatel).

Smysluplné úpravy průjezdné rychlosti páteřních komunikací městem

Průtah na I/47 v Hranicích

Uvědomujeme si, že průtah Hranicemi (silnice I/47) po snížení maximální rychlosti na 50 km/h částečně přestal plnit svou funkci. Tím, že se následně část vozidel přesunula z průtahu do jiných částí města, se také zvýšilo riziko pro chodce v centru.

Rozhodování o části investic města s přímou účastí občanů

Participativní rozpočet

Rádi bychom do rozhodování o investicích zapojili občany. Proto prosadíme přímou účast občanů při rozhodování o části investičního rozpočtu.

Podpora vysokorychlostního internetu v celém městě

Vysokorychlostní internet

Město přispěje ke vzniku konkurenčního prostředí poskytovatelů internetu tím, že nebude bránit dalším poskytovatelům v budování infrastruktury.

Vytváření kvalitních podmínek pro drobné podnikatele a živnostníky

Podpora podnikání

Do voleb jdeme s heslem „Za prosperující a bezpečné Hranice“. Věříme, že prosperující město stojí na schopných a pracovitých lidech, ať už jde o zaměstnance, živnostníky nebo zástupce velkých firem. A úkolem městské samosprávy je zajistit co nejvhodnější podmínky pro jejich fungování.

Volební program

Za prosperující a bezpečné Hranice