Tag Archives: senioři

Zřízení poradenského centra a denního stacionáře pro seniory

Péče o seniory

V naší společnosti narůstá podílu seniorů, kteří potřebují péči, ale kapacita zařízení, která by o seniory pečovala, nenarůstá odpovídajícím tempem.

Z toho důvodu podpoříme vznik poradenského centra a denního stacionáře pro seniory.