Tag Archives: veřejná správa

Systém upozorňující na konec platnosti občanských a řidičských průkazů (SMS, e-mail)

V současné situaci často dochází k tomu, že občané zapomínají zažádat o vystavení nového řidičského či občanského průkazu a vystavují se riziku pokut. Je paradoxní, že obec, respektive stát po občanech vyžadují povinnost mít aktuální průkaz, ale současně nenabízí možnost včasného připomenutí konce platnosti průkazu.