Tag Archives: zdravotnictví

Zdravotnictví

Modernizace nemocnice

Jsme toho názoru, že město by občanům mělo poskytovat především nezbytné služby – zajistit čisté a bezpečné ulice, opravené silnice a podpořit služby, které jsou nutné pro kvalitu života. Jednou z takových služeb je nemocniční péče.

Navýšení počtu parkovacích míst pro pacienty

Nemocnice Hranice

Kapacita parkoviště pro pacienty a zaměstnance je momentálně nedostatečná. 

Ve spolupráci s nemocnicí navýšíme počet parkovacích míst v areálu nemocnice a také v ulici Zborovská – v rámci opravy silnice v této ulice.