Tag Archives: životní prostředí

Modernizace třídění odpadu

Podzemní kontejnery
Vážíme si toho, že se obyvatelé Hranic chovají ohleduplně k životnímu prostředí, a proto chceme systém třídění odpadu modernizovat.