Volební program

Za prosperující a bezpečné Hranice

S podporou Vašeho hlasu prosadíme:

V oblasti investic
– účelné čerpání krajských, státních a evropských financí
rozhodování o části investic města s přímou účastí občanů

V dopravě
cyklotrasu pro bezpečný průjezd městem
zajištění plynulosti provozu v době dopravních špiček
– opravu chodníků
– intenzivní tlak na výstavbu Palačovské spojky, který zajistí snížení tranzitní dopravy přes město
rozšíření parkovacích míst na sídlištích ve městě

V bezpečnosti občanů
– posílení hlídkové činnosti městské policie
– směrování výnosů z výběru pokut do bezpečnosti a efektivity dopravy
smysluplné úpravy průjezdné rychlosti páteřních komunikací městem

Ve zdravotnictví
zachování nepřetržité pohotovostní péče v nemocnici
další modernizaci nemocnice
navýšení počtu parkovacích míst pro pacienty

V rozvoji místních částí
zvýšení kvality komunálních služeb
obnovu obchodů
pravidelné porady vedení města se členy osadních výborů

V rodinné a sociální politice
podporu bytové výstavby
zřízení poradenského centra a denního stacionáře pro seniory
– maximální dostupnost předškolní péče

Ve spolupráci s místními firmami a živnostníky
– garanci rovných příležitostí a podporu soukromého podnikání
vytváření kvalitních podmínek pro drobné podnikatele a živnostníky
– spolupráci s velkými podniky a Armádou ČR na území města
– pravidelné porady s živnostníky a zástupci podniků

V životním prostředí
– průběžné měření čistoty ovzduší
modernizaci v oblasti třídění odpadů
– protipovodňová opatření
– zelené náměstí

Ve sportu a kultuře
– navýšení prostředků pro rozvoj oddílů a spolků z rozpočtu města
jednotný informační a rezervační systém kulturních a sportovních akcí

V podpoře přátelské a moderní veřejné správy
– městský úřad kompetentní, vstřícný, otevřený a efektivní pro všechny
systém upozorňující na konec platnosti občanských a řidičských průkazů (SMS, e-mail)
vysokorychlostní internet v celém městě

Facebook - komentáře