Zdravotnictví

Modernizace nemocnice

Jsme toho názoru, že město by občanům mělo poskytovat především nezbytné služby – zajistit čisté a bezpečné ulice, opravené silnice a podpořit služby, které jsou nutné pro kvalitu života. Jednou z takových služeb je nemocniční péče.

Modernizace nemocniceProto chceme z pozice akcionáře (město vlastní tzv. zlatou akcii) prosadit zachování nepřetržité pohotovostní péče v nemocnici a dále podpoříme modernizaci nemocnice – budeme přispívat na obnovu vybavení nebo jako město pořídíme a zapůjčíme přístroje, které zvýší kvalitu péče.

 

Facebook - komentáře