Zřízení poradenského centra a denního stacionáře pro seniory

Péče o seniory

V naší společnosti narůstá podílu seniorů, kteří potřebují péči, ale kapacita zařízení, která by o seniory pečovala, nenarůstá odpovídajícím tempem.

Z toho důvodu podpoříme vznik poradenského centra a denního stacionáře pro seniory.

Péče o senioryPoradenské centrum zajistí seniorům podporu při řešení různých životních situací, jako je jednání s úřady nebo poradenství v sociální a zdravotní oblasti.

Denní stacionář pro seniory bude fungovat podobně jako „školka“ – příbuzní ráno přivezou seniora do stacionáře, kde o něj bude postaráno, zatímco budou v práci, a večer ho odvezou domů (případně stacionář zajistí dopravu seniorů). Kromě základní péče by měl denní stacionář poskytnout různé zájmové a fyzické aktivity, vzdělávání a zprostředkování kontaktu se společenským prostředím.

Facebook - komentáře